Β’ Λυκείου

Τα προγράμματα σπουδών είναι δομημένα στη βάση του ισχύοντος εκπαιδευτικού συστήματος.

Οποιαδήποτε αλλαγή θα επιφέρει και ανάλογη προσαρμογή τους.

Ανθρωπιστικές Σπουδές

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Έκθεση2
Αρχαία Κατεύθυνσης4
Ιστορία Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου1
Λατινικά2
ΣΥΝΟΛΟ9

Θετικές Σπουδές

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Έκθεση2
Μαθηματικά Κατεύθυνσης2
Φυσική Κατεύθυνσης2
Χημεία1
Χημεία Γ’ Λυκείου1
Φυσική Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου1
Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου1
Φυσική Γενικής1
Άλγεβρα2
ΣΥΝΟΛΟ13

Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Έκθεση2
Μαθηματικά Κατεύθυνσης2
Άλγεβρα2
Μαθηματικά Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου1
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας1
Πληροφορική1
ΣΥΝΟΛΟ9