Γ’ Λυκείου

Τα προγράμματα σπουδών είναι δομημένα στη βάση του ισχύοντος εκπαιδευτικού συστήματος.

Οποιαδήποτε αλλαγή θα επιφέρει και ανάλογη προσαρμογή τους.

Ανθρωπιστικές Σπουδές (1ο πεδίο)

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Έκθεση2
Αρχαία5
Ιστορία Κατεύθυνσης2
Λατινικά3
ΣΥΝΟΛΟ12

Θετικές Σπουδές (2ο πεδίο)

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Έκθεση2
Φυσική κατεύθυνσης4
Χημεία Κατεύθυνσης4
Μαθηματικά Κατεύθυνσης5
ΣΥΝΟΛΟ15

Θετικές Σπουδές (3ο πεδίο)

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Έκθεση2
Φυσική κατεύθυνσης4
Χημεία Κατεύθυνσης4
Βιολογία Κατεύθυνσης3
ΣΥΝΟΛΟ13

Σπουδές Οικονομίας και Πληροφορικής (4ο πεδίο)

ΜΑΘΗΜΑΤΑΩΡΕΣ
Έκθεση2
Μαθηματικά Κατεύθυνσης5
Αρχές Οικονομικής Θεωρίας2
Πληροφορική3
ΣΥΝΟΛΟ12